غدیر نام دیگر شیعه

غدیر زلال حقیقت همیشه جاری است

غدیر نام دیگر شیعه و تشیع است

شیعه برای غدیر و غدیر همه شیعه می باشد

شیعه با غدیر معنا پیدا کرد و ماهیت و جودی خود را یافت

که بدون غدیر شیعه و تشیع معنایی نخواهد یافت

غدیر رمز پایداری تلاش و کوشش جاودانه عاشقان خداست

غدیر رمز و راز اکمال دین و اتمام نعمت است

غدیر عله العلل جاودانگی رسالت است

غدیر ریشه تمام فضیلتها شرافتها ارزشها و به تکامل رسیدنهاست

چون غدیر سامان یافت عاشورا تخقق یافت

پس گذشته ما با غدیر سامان یافت

و امروز و فردای ما در پرتو غدیر نور می گیرد، ومعنا پیدا می کند

به امید آنروز که فرزند راستین غدیر،

روز و راز غدیر را بر همگان بازگوید

خجسته عید سعید غدیر خم، عید امامت و ولایت، بر دل دادگان آستان هدایت و شیعیان رهرو سعادت مبارک و تهنیت باد

ادامه مطلب

/ 1 نظر / 19 بازدید