بهشت اینجاست

چه هماهنگی زیبایی است که عدد هشت جزء مقدسی از شناسنامه ی توست.

همجواری با هشتمین امام،

هم آغوشی هشت شهید،

هشت سال دفاع مقدس

و

آرمیدن تو در هشتم اردیبهشت در جبل النور

و اینک

مزار تو هشتمین شهر عشق است که عطار نیز آن را نجست ...

 

سید محمد امین هاشمی- منتخبی از مجموعه ی آثار مسابقه ی نامه ای به شهید گمنام

مشهد- کوهسنگی- جبل النور

/ 0 نظر / 28 بازدید